Pristatome jums dokumentinį-vaidybinį filmą ,,Meilė niekada nesibaigia“.

Šis filmas apie Bažnyčią. Apie žmones.  Apie tikėjimą. Apie praeitį, dabartį ir ateitį, kur gyvena katalikai ir ieško savo kelio pas Dievą.

Filmuojama buvo Lietuvos sostinėje Vilniuje, Šventosios Dvasios Bažnyčioje ir kitose garsiose sakralinėse Vilniaus vietose kelerius metus.

Per tą laikotarpį buvo nufilmuota daugybė kino medžiagos, kurioje įamžintas bažnytinis vienos didžiausių Lietuvos šventovių katalikiškosios parapijos gyvenimas.

Ekrane žiūrovams prieš akis atsiveria pagrindiniai liturginių metų įvykiai, parodytas bažnytinių tradicijų ir šventųjų sakramentų tarpusavio ryšys.

Buvo filmuojama naudojant techniką, kuria paprastai naudojamasi kuriant vaidybinius filmus. Todėl filmo kūrėjams atsirado galimybė dokumentinį projektą perteikti kaip įprastą  vaidybinį filmą.

Iš ekrano skamba atviros vyskupų, kunigų, klierikų ir parapijiečių nuomonės apie tikėjimą, apie savąjį kelią pas Dievą, ir apie tokį aštrią nūdienos temą – šeimos ir santuokos problemas. Visas filmas persmelktas Šventojo rašto naujiena, šventųjų apaštalų laiškais ir šventų Bažnyčios tėvų, įžymių teologų ir rašytojų citatomis.

Žiūrovai pirmą kartą kino istorijoje iš anksčiau nematytų rakursų galės išvysti sakralines Šventųjų Mišių akimirkas, ir tai suteiks jiems galimybę giliau suvokti esmę, kas tuo metu vyksta.

Unikalių kadrų dėka žiūrovai galės apžiūrėti bažnyčią puošiančias freskas, skulptūras, paveikslus, kurie yra labai aukštai. Istorikų, mokslininkų ir tyrinėtojų pasakojimai supažindins žiūrovus su ilgaamže Šventosios Dvasios bažnyčios ir Dominikonų vienuolyno istorija.

Krikščionybės idėjos glaudžiai persipina su kasdienio žmonių gyvenimo problemomis; filme ieškoma atsakymų į klausimus, kaip, pasitelkiant ilgaamžę Bažnyčios patirtį, spręsti aštrias šiuolaikinio gyvenimo problemas. 2018-2019-ais metais Šventosios Dvasios bažnyčia švenčia pirmojo jos paminėjimo istoriniuose dokumentuose šešių šimtų metų sukaktį.

Naujausiais laikais ši šventovė tapo garsi visame pasaulyje: kurį laiką Šventosios Dvasios bažnyčioje kabojo unikalaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo originalas. O taip pat ypatingas ir svarbus įvykis įvyko 1993-ais metais, kai į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyko ir Šventosios Dvasios bažnyčioje apsilankė Šventasis Tėvas Jonas Paulius Antrasis. Mišių metu Šventasis Tėvas meldėsi kartu su bažnyčios parapijiečiais.

Dabar Popiežiaus Jono Pauliaus Antrojo garbei čia stovi altorius, kuriame yra jam pagerbti skirta relikvija. Kūrybinė grupė, kūrusi šį filmą, kviečia jus į unikalaus projekto prezentaciją. Jos metu bus supažindinama su trumpametražiu filmu ,,Mano vaikystė Šventosios Dvasios bažnyčioje‘‘, rodomos ištraukos iš pilnos filmo versijos, vyskupų, kunigų, teologų nuomonės apie tuos gyvenimo ir tikėjimo klausimus, kurie jaudina mus visus.

          Filmas sukurtas palaikant Šventosios Dvasios parapijos klebonui kun. Tadeuš Jasinski ir bažnyčios bendruomenei.   Filmo režisierius Philip Piunovski