O filmie

«Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» (Łk. 18:7,8)

Tym cytatem z Ewangelii Świętej kończy się film pt. „Miłość nigdy nie ustaje. Życie według Ewangelii”.

Film dokumentalny został oparty na kronice filmowej nabożeństw odprawianych w Kościele katolickim, jest to nowatorski sposób głoszenia Ewangelii na ekranie kina.

Po raz pierwszy w dziejach kina pokazany został roczny cykl liturgiczny nabożeństw kościelnych i sakramentów świętych.
Koncepcja filmu jest troista: Ewangelia Święta, Rodzina, Historia.

Jak wynika z licznych opinii widzów, film jest ważny dla katolików wszystkich krajów, ponieważ Ewangelia Święta jest podstawą życia Kościoła katolickiego i rodziny katolickiej.

Główne zdjęcia filmowe odbywały się w Litwie, w Wilnie, w kościele Ducha Świętego, w którym już od 600 lat odbywają się nabożeństwa w języku polskim.

W filmie jest mowa o historii kościoła, losach krzewicieli wiary z czasów najnowszych, którzy poświęcili swoje życie Jezusowi.

Z tym kościołem są związane imiona znanych katolickich świętych i błogosławionych. Święty Jan Paweł II, święty Rafał Kalinowski, święta Faustyna Kowalska, błogosławiony Michał Sopoćko – tych głosicieli wiary czci cały świat katolicki.

Kościół Ducha Świętego pokazał światu obraz Jezusa Chrystusa Miłosiernego.

Film otwiera nową epokę w dziejach kina dokumentalnego. Po raz pierwszy w dziejach dokumentalistyki w filmie zostały połączone najnowsze osiągnięcia technologiczne typowe dla wieloformatowego kina fabularnego, został on zrealizowany zgodnie powszechnie przyjętymi światowymi standardami.
Nowoczesne technologie umożliwiły pokazanie na ekranie filmowym piękna i duchowego majestatu nabożeństwa katolickiego. 

Pozwoliły zaprezentować wyjątkowe piękno fresków i rzeźb sakralnych, dźwięk akustyki kościoła. Po raz pierwszy dla potrzeb filmu dokumentalnego zostały nagrane arcydzieła sakralnej muzyki instrumentalnej i symfonicznej w dźwięku przestrzennym 7.1, w wykonaniu orkiestry światowej sławy.

W filmie wykorzystano ponad sześćset wywiadów na temat stosunku do Wiary, Miłości i Historii.

Wywiadów tych udzielili biskupi, kapłani i wierni, a także historycy i uczeni, dla których Kościół jest sposobem życia.
Dla Polaków z Litwy kościół Ducha Świętego jest ośrodkiem życia duchowego i miejscem, gdzie dokonuje się przekazywanie Wiary następnym pokoleniom.

Jak w warunkach współczesnych wyzwań zachować tradycyjną rodzinę, wiarę – to temat, na jaki wypowiadają się w filmie biskupi, kapłani i wierni.

Mówią o tym, co dzisiaj niepokoi katolików na świecie.
Jako lektor udzielił głosu znany polski aktor dubbingowy.

Film otwiera przed widzami świat Wiary Chrystusowej. 

Świat życia zgodnie z Miłością.   Z Miłością, która nigdy nie ustaje.