Polecamy uwadze Państwa film dokumentalno-fabularny „Miłość nigdy nie ustaje”.

Jest to film o Kościele. Film o ludziach. Film o Wierze.  Film o minionym, teraźniejszości i przyszłości.

Film o tym, jak ludzie poszukują swej drogi do Boga.
Zdjęcia do filmu w przeciągu kilku lat kręcono w stolicy Litwy – mieście Wilnie: w kościele pw. Ducha Świętego oraz w innych tutejszych sakralnych miejscach.

O okresie tym powstał liczny materiał filmowy, obrazujący życie parafii, skupionej wokół jednego z największych kościołów na Litwie. Widz może obejrzeć na ekranie podstawowe wydarzenia roku liturgicznego, przekonać się o spójności z nimi tradycji kościelnych.

Filmowanie odbywało się z pomocą sprzętu, jaki z reguły jest wykorzystywany przy tworzeniu kina widowiskowego, przez co film dokumentalny zyskuje właśnie taki wymiar.

Z ekranu zarówno przedstawiciele duchowieństwa, jak też osoby świeckie zwierzają się o Wierze, o drodze, jaką odbyli w zdążaniu do Pana, poruszają tak ostry współcześnie temat rodziny i małżeństwa.                     

Cały film przetkany jest cytatami z Ewangelii, wypowiedziami Apostołów świętych, ojców Kościoła, znanych teologów i pisarzy. Widzowie, po raz pierwszy w historii kina, zyskają możliwość zgłębić istotę Mszy Świętej, a dzięki unikatowym zdjęciom obejrzeć freski, rzeźby i obrazy, znajdujące się na znacznej wysokości we wnętrzu świątyni. Opowieści historyków, uczonych oraz badaczy zapoznają z historią kościoła pw. Ducha Świętego i przyległego doń klasztoru dominikanów.
Idee chrześcijaństwa ciasno splatają się z powszednimi problemami ludzi, poszukujących w filmie odpowiedzi, jak rozwiązać problemy współczesnego życia z pomocą wielowiekowych doświadczeń Kościoła. Kościół pw.

Ducha Świętego w roku 2018/2019 świętuje 600-lecie pierwszej wzmianki o nim w dokumentach historycznych. Za czasów nam współczesnych świątynię tę rozsławił obraz Jezusa Miłosiernego, którego oryginał przez pewien czas właśnie tu się znajdował.

Wydarzeniem szczególnym była ponadto modlitwa w jego murach Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej na Litwie w roku 1993.
Pracująca nad filmem grupa twórcza zaprasza Państwo na prezentację unikalnego projektu, podczas którego pokazany zostanie film pełnometrażowy „Moje dzieciństwo w kościele Ducha Świętego” – część pełnej wersji filmu, wypowiedzi ludzi Kościoła w kwestiach, nurtujących współcześnie żyjących. 

       Film powstał z udziałem i pomocą ks. Tadeusza Jasińskiego oraz parafii pw. Ducha Świętego w  Wilnie.  Reżyseria Philip Piunovski